Planlagte kull / Planned litters

 

 
 
Neste kull planlegges sensommer/høst i 2016